Elektromagnetický smog versus mobilní telefony a pokusy na zvířatech

Všechno to začalo roku 1991, kdy se v USA vytvořil jedné ženě na pravém uchu nádor, na jehož následky později zemřela. Tato žena používala mobilní telefon. Bohužel, soudní proces který se zde konal poškozená rodina nevyhrála.

Hned po tomto skandálu výrobci mobilních telefonů, aby uhájili své zájmy a také zisky, začali sponzorovat rozličné výzkumy v naději, že právě jejich produktu se nebude týkat onen skandálek. K tomuto účelu byla obětována kvanta laboratorních pokusných zvířat - kočky, králíci, myši, krysy, křečci a další a další druhy, které byly bombardovány elektromagnetickým zářením a potom usmrceny a pitvány, aby se zjistila poškození vnitřních orgánů. Tyto ukrutné a mylné experimenty, které pokračovaly stále dále však nepřinesly nic jiného než nespolehlivá a chaotická data, která se rozhodně nedala označit za vědecké výsledky.

 

Výrobci místo toho, aby prováděli výzkum na skupinách lidí, které používaly a které nepoužívaly mobilní telefony a posléze srovnávali výsledky z těchto výzkumů se vrhli na sponzoring experimentů na zvířatech.

Zdá se, že se stojíme před zdravotním, sociálním a komerčním problémem mezinárodního významu. Navzdory na zvířatech prováděných experimentech, jejichž výsledky byly nejen chaotické, ale také nepřenositelné na člověka, začal vzkvétat celosvětový obchod s mobilními telefony. V současnosti se odhaduje, že na celém světě tato zařízení používá přes 250 milionů lidí. Stejně tak začal vzrůstat počet nakupovaných elektrospotřebičů typu mikrovlnných trub u kterých lékaři již dlouhá léta poukazují na zdravotní rizika právě v souvislosti s používáním takovéhoto elektrospotřebiče.

Anténou mobilního telefonu generované elektromagnetické záření je absorbováno z jedné poloviny hlavou, což poškozuje mozkové buňky a může vyvolat nádor. Výrobci však mluví o tom, že je toto absurdní, aby mohlo záření z antény mobilního telefonu vyvolat nádor, protože je příliš slabé.

Toto jsou bohužel velmi povrchní výmluvy a ospravedlňování, které se vydávají pouze z komerčních zájmů. Dr. Robert Santini (vedoucí laboratoře biochemie a farmakologie Národního institutu pro aplikovaný výzkum v Lyonu) však dokazuje, že mobilní telefony mají potřebnou sílu nejen vyvolat poškození buněk mozku, ale mohou působit také gentoxicky. Jak dokázal, mobilní telefony také blokují produkci melatoninu - látky přirozeně produkované naším tělem, jež má protinádorové účinky.

Lidé, jež žijí v okruhu 200 metrů od retranslačních stanic, zajišťujících pokrytí signálem mobilní sítě, trpí stresem, zvýšenou únavou, různými alergiemi, poruchami spánku, předčasnou menopauzou atd., než lidé, jež žijí mimo tyto stanice. ("Mobil phones and their transmitted base stations", 1996, australská vláda). Rovněž byly prokázány poruchy chování a zvýšené riziko výskytu nádorů ("Alternative Santé", květen 1999) a jejich rostoucí riziko v závislosti na množství elektromagnetického záření, jemuž je člověk vystavován. (R. Santini, "Téléphones cellulaires, danger?", Resurgence, 1998). Mobilní telefony, stejně jako televize, mikrovlnné trouby a další elektrospotřebiče vyvolávají množství elektromagnetického smogu, jehož následky na celou lidskou populaci lze v současnosti jen těžko odhadovat.

WHO (Světová zdravotnická organizace) stanovila limity záření, kterému může být člověk vystaven. Činí dva Watty na jeden kilogram tělesné hmotnosti. A jako obvykle jsou tyto limity přinejmenším diskutabilní z toho důvodu, že pro tyto limity se vycházelo se studií reakcí (WHO dokument "Aide-Mémoire" N.183, 1998) pokusných laboratorních zvířat - konkrétně koček a králíků, které se potom aplikovaly na člověka a jeho fyziologii, i když bylo v tu dobu známo, že zvířata reagují absolutně jinak na elektromagnetické záření než člověk. A navzdory tomu pokračoval další rozmach mobilních telefonů do celého světa.

V protikladu o tvrzení neškodnosti elektromagnetického záření vyšla roku 1998 na světlo světa studie "Medical Jour. Austr." (8168, 48), která sledovala v období od roku 1982 do roku 1994 nárůst výskytů poškození mozkových buněk stejně jako nádorů mozku v přímé souvislosti se zvyšováním používání mobilních telefonů.

Lze najít mnoho klinických studií, které byly prováděny ne na zvířatech, ale na lidech, kteří používali často mobilní telefony z pracovních důvodů. Na základě těchto studií lze říci, že mobilní telefony a vůbec přístroje emitující elektromagnetické záření JSOU škodlivé a to zejména pokud jsou používány velmi dlouho a také velmi často. Jak se zdá, pokusy na zvířatech, jež měly ověřit zdravotní nezávadnost takovýchto zařízení totálně selhaly, protože přinesly chaotické výsledky, které neměly co do činění se skutečnou lidskou fyziologií a již vůbec nepřinesly nějaké závěry, ze kterých se dala stanovit bezpečná dávka pro člověka.

V protikladu k tomuto byly provedeny skutečně seriózní studie, nedotované výrobci mobilních telefonů, jež byly prováděny bez použití zvířat pomocí technik a lidských tkáňových kultur, jež jsou mnohem objektivnější a které přinesly velmi zajímavé výsledky:

1. Lidské lymfocyty (in-vitro; ve zkumavce), vystavené elektromagnetickému záření začaly vykazovat stejné charakteristiky jako u člověka nemocného leukémií (E.M. Czerska, "Bioelectromagnetics", 13.4222-4226, 1992).

2. Lidské lymfocyty začaly rovněž vykazovat anomálie v chromozomech. (A. Maes, "Bioelectromagnetics", 14.491 - 501, 1993).

3. Lidské červené krvinky, jež byly vystaveny mikrovlnám, začaly vykazovat ztrátu hemoglobinu. (R. Pologea-Moratu et coll., Zweiter Kongress Elektrizität und Magnetismus in der Biologie und Medizin, "Abstract book", 259-260, Bologna, I, 1997).

4. Epidemiologické studie ukázaly přímou spojitost mezi rozením mongoloidních dětí, či dětí s vrozenými vadami a povoláním rodičů, kde se hojně využívaly přístroje emitující elektromagnetické záření. (CH. Silverman, Bull. N.Y Acad. Med., 55.1166-1181, 1979, und P.G. Schnitzen e coll., "Epidemiology", 6:577-583, 1995).

5. Elektromagnetické záření způsobuje u mužů pokles množství a kvalitu spermií. (Langranjan e coll., "Health Physics", 29:381-383, 1975).

6. Studie na 42.000 lékařkách, jež ve svém povolání používaly zařízení emitující mikrovlny prokázala vyšší riziko potratu. (R.Ouellet-Hellstrom, "Am. J. Epide-miol,", 10:775-786, 1993)

7. Studie na lidech, jež ve svém zaměstnání používaly přístroje emitující vysokofrekvenční elektromagnetické záření prokázala, že tito lidé trpěli zvýšenou únavou, zvýšenou podrážděností, bolestmi hlavy, nevolnostmi, poruchami srdečního rytmu, nízkým krevním tlakem, poruchami spánku, ztrátami vědomí atd. Tyto symptomy byly shrnuty pod označení "Mikrovlnný syndrom". (Z. V. Gordon, "Hygiene, 1966) a v roce 1994 následně ještě jednou potvrzeny. ("Ann. N.Y. Acad. SCI", 724:435-437).

8. U osob, jež používaly přístroje emitující vysokofrekvenční elektromagnetické vlny bylo prokázáno neobvyklé zvýšení lymfocytů v krvi a zvýšený nárůst množství červených krvinek. (R.J. Smialovicz, "Bull. N.Y. Acad. Med., 55.1094-1118 a další zdroje).

9. Byl prokázán vznik akutní leukémie po dlouhodobém používání přístrojů emitujících mikrovlny (E. Archimbaud e coll,. "British J. of Epidemiol.", 112:39-53, 1989).

10. Výzkum na 438.000 osobách ve státu Washington (USA), jež byly zaměstnáni jako opraváři televizorů a technici, prokazuje abnormální počet úmrtí na leukémii. (J. R. Goldsmith, "Int. J. Envir. Health"; 1:47-57, 1995).

11. V návaznosti na toto bylo prokázáno zvýšené riziko výskytu výskytu rakoviny varlete u pracovníků, jež pracovali se zařízeními emitujícími vysokofrekvenční vlny. (Např. PC). (R. Hayes, "Int. J. Epidemiol.", 4:825-831, 1990).

12. Dále zvýšené riziko výskytu nádoru kůže ze stejných důvodů jako v minulém případě. (D. Vagero, "B. J. Industrial Med.", 42:191-195, 1990).

13. Studie na 120.000 vojácích, kteří byli vystaveni mikrovlnám prokázala 6 x zvýšené riziko výskytu leukémie a 2 x vyšší riziko onemocnět dalším druhem nádoru. Pokud doba překročila 15 roků, riziko se zvyšovalo osminásobně a s dalšími dvaceti roky trojnásobně. (S. Szmigielski, "Sci. And Total Envir.", 180.9-17, 1996).

Vystavování se vysokofrekvenčním elektromagnetickým vlnám a je jedno zda-li příležitostně, či trvale má na lidskou populaci různé následky a to od poruch spánku přes vznik leukémií až po vznik nádorů. V návaznosti na toto provedená epidemiologická studie ve Velké Británii na skupině obyvatel, žijících v blízkosti vysílačů v rozmezí let 1974 až 1986 prokázala, že tito lidé měli do okruhu 2 km 1,8 x vyšší riziko onemocnět leukémií.

Jsou hlášena mnohá další a další poškození, která jsou vědecky zdokumentována jako např. chemické změny v mozku, které se násobí díky požívání kofeinu, alkoholu a různých medikamentů. A mimo to také degenerace sítnice, rohovky a oční duhovky, zvýšený krevní tlak, škody na imunitním systému atd.

Používání mobilních telefonů je zakázáno v mnoha nemocnicích, aby se zabránilo případnému rušení nemocniční techniky, stejně jako na palubě letadel, kde by mohly narušit funkci navigačních přístrojů (i když se vyskytly hlasy opačné a to zejména ze strany výrobců a poskytovatelů mobilních služeb, kteří tvrdí, že se jedná o konkurenční boj mezi možností volat mobilním telefonem z letadla a používáním palubního telefonu...). V návaznosti na toto se konal soudní proces s jedním mužem, který porušil zákazu používání mobilního telefonu na palubě letadla a způsobil výpadek navigace. Za ohrožení života pasažérů byl odsouzen na jeden rok vězení.

A jak se může obyčejný smrtelník bránit proti všudypřítomnému elektromagnetickému smogu? Nejhůře jsou na tom obyvatelé paneláků, kteří žijí vlastně v takové velké elektrické kleci. Lépe pak již obyvatelé rodinných domků. Prvním krokem ke snížení expozice elektromagnetickým smogem je výměna elektrického sporáku za plynový, dalším již razantnějším krokem může být prodej či zrušení plánovaného nákupu mikrovlnné trouby, která stejně vede k tomu, že si lidé zvyknou nakupovat polotovary, které jsou jen plnidly žaludku, obzvláště po úpravě mikrovlnami, jež potraviny denaturují na atomární úrovni. Spoustu z nás živí počítače, takže by asi byl nesmysl doporučení práce z programátora na dřevorubce. I zde však existuje dobrá obrana. Stačí si svůj počítač obložit dřevěnými (pokud možno nelakovanými) deskami. Ventilátor se nedoporučuje ;-)

V obchodech lze zakoupit či na Internetu objednat odrušovače elektromagnetického záření - různé ty berušky a další odrušovače a ty si připevnit na monitor. Pokud počítač používáte doma, tak nejlepší je používat jej někde, kde nespíte. Pokud ano, vytáhněte před spaním veškeré přívodní kabely ze zásuvky.

Doporučuje se omezit používání fénů a holicích strojků a dalších podobných výkonných přístrojů, se kterými přicházíme bezprostředně do styku. Majitelé mobilních telefonů by své přístroje neměli používat v uzavřených místnostech a v blízkosti zařízení jež produkují elektromagnetické záření (rádia, televize, mikrovlnné trouby, počítače). Aparát by neměl být přitisknut na uchu. Pokud nosíte brýle s kovovými obroučkami, doporučuje se je před telefonováním sundat a v neposlední řadě také omezit počet a čas hovorů.

Nejlepším řešením, jak svému tělu ulevit od neustálého bombardování elektromagnetickým zářením, je před spaním vypnout v celém domě přívod elektrického proudu. Také je dobré si udělat dny bez "civilizace", kdy zapomeneme na své počítače, televize, telefony a další "nezbytnosti" a vypravíme se někam pryč od civilizace, například do lesa. V současnosti je velká škoda, že se nestaví domy ze dřeva, protože jak je známo, dřevo je nejlepší izolant a odrušovač všech škodlivých záření. Jde technický pokrok lidstva doopravdy tou správnou cestou?

Zdroj: časopis ORIZZONTI: medicínsko-informační revue, německá verze, ohz

Naše MOTTO

“Z celého srdce a s hlubokým přesvědčením chceme eliminovat škodlivé elektromagnetické záření, aby nezatěžovalo naše zdraví, okolí, přírodu a životní prostředí jako celek.“

Team BioProtect

Spolupracujeme

MUDr. Dolejšová MUDr. Nováková
MUDr. Krejčová MUDr. Zeman
MUDr. Chvála MUDr. Ratajová
Mgr. Konrádová další

Hledáme partnery

Pro Slovensko, Polsko a Českou republiku hledáme obchodní partnery.

Napiště nám a my Vás budeme kontaktovat. email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.